Roderik in de politiek

Roderik in de politiek en de media

Sinds juni 2022 zit Roderik namens D66 in de gemeenteraad van Hilversum. Hij is woordvoerder op de portefeuilles Omgevingswet, Economie, Mobiliteit en Participatie. Hij is voorzitter van de commissie ‘Evaluatie werkwijze’ en een van de vaste commissievoorzitters van de Raad. Sinds april is hij lid van de landelijke Besluitvormingscommissie van D66. In januari 2024 werd hij genomineerd voor de publieksprijs ‘Politicus van het jaar 2023’. Vorig jaar won hij de vakprijs ‘Politicus van het jaar 2022’.

Ook wordt hij veel gevraagd om in de media politieke debatten te becommentariëren en te analyseren. Roderik schuift aan bij talkshows als Jinek, OP1 en Beau en geeft commentaar bij onder andere EenVandaag en Goedemorgen Nederland. Ook schrijft hij regelmatig opiniestukken voor bijvoorbeeld de Volkskrant en columns voor de website van NPORadio1. Tussen 2008 en 2021 reikte hij ieder jaar tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen de ‘Debatprijs’ uit aan die politicus die de beste bijdrage leverde aan het debat. Roderik schreef twee boeken over debatteren en leverde een bijdrage aan verschillende andere boeken. Tussen 2010 en 2021 was hij de vaste adviseur van RTL Nieuws in de aanloop naar de grote verkiezingsdebatten op RTL4. Daarnaast adviseerde hij door de jaren heen bij de ontwikkeling van verschillende andere debatprogramma’s op radio en televisie.

raadzaal hilversum

Eindverslag commissie Evaluatie Werkwijze Raad

Voorjaar 2023 werd Roderik verkozen tot voorzitter van de commissie die de opdracht kreeg de nieuwe vergaderwijze (sinds 2021) van de gemeenteraad te evalueren. De commissie heeft dit gedaan aan de hand van een enquete onder de raads- en collegeleden, de griffie en de gemeentesecretaris. Op basis van de uitkomsten is een voorstel geschreven voor het doorvoeren van een aantal wijzigingen. Over deze wijzigingen organiseerde de commissie voor de zomer een discussieavond. Eind 2023 heeft de commiss haar einverslag ingeleverd en per januari 2024 worden de wijzigingen doorgevoerd. Lees HIER het eindverslag.

Plaats: iBabs

Datum: december 2023

Kerkbrink

Fietsparkeren op nieuwe Kerkbrink

Eind 2023 stelde de gemeenteraad het definitieve ontwerp van de vernieuwing van de Kerkbrink vast. Medio 2025 zal het plein grondig worden vernieuwd. Het doel is om het plein levendiger, groener en aantrekkelijker te maken voor voetgangers. Namens D66 pleitte Roderik tijdens dit traject vooral voor aandacht voor de fietsers. Mede op basis van deze input werd een goede nieuwe fietsroute in de plannen opgenomen. En het lukte om via een amendement er voor te zorgen dat fietsers ook in de toekomst op de Kerkbrink kunnen parkeren. Zie HIER een filmpje dat Roderik hierover opnam.

Plaats: Youtube

Datum: december 2023

politicus jaar

Genomineerd voor Politicus van het jaar 2023! 

Begin januari 2024 werd bekend dat Roderik een van de genomineerden is voor de publieksprijs ‘Politicus van het jaar 2023’! De komende weken kunnen Hilversummers stemmen op wie zij vinden dat de prijs verdient. Vorig jaar won Roderik al de vakjuryprijs ‘Politicus van het jaar 2022’. Voor deze prijs bestaat de jury uit alle collega-raadsleden en Collegeleden. In de Gooi en Eembode kun je lezen op basis waarvan Roderik is genomineerd voor deze prijs. Je leest het artikel HIER.

Plaats: Gooi en Eembode

Datum: januari 2024

BNR

Terugblik verkiezingscampagne BNR

Op de verkiezingsdag blikte Roderik op BNR Nieuwsradio terug op de verkiezingscampagne van de Tweede Kamerverkiezingen. Op de vraag welke partij hij dacht dat de grootste zou gaan worden durfde hij de voorspelling aan dat dit de PVV zou worden. Samen met Bianca Pander van campagnebureau BKB besprak hij een aantal hoogte- en dieptepunten uit de campagne. De slimme strategie van de VVD, het nieuwe gezicht van Geert Wilders de gemiste kans van Pieter Omtzigt en waarom de campagne van GroenLinks/PvdA nooit echt ging vliegen. En wat ging er mis bij BBB? Je kunt het allemaal HIER terugluisteren.

Plaats: BNR

Datum: november 2023

simon stevinweg

Fietsveiligheid Simon Stevinweg

Doordat binnenkort de Kleine Spoorbomen voor autoverkeer afgesloten zullen worden zullen er aanpassingen gemaakt moeten worden aan de verkeerssituatie op onder anderen de Noorderweg en de Simon Stevinweg. Daarvoor werd een werkroep ingesteld, onder andere bestaand uit bewoners. Die gaven aan de fietsveiligheid te willen verbeteren. Mede op basis van dit advies gaf de gemeenteraad een krediet vrijgegeven voor het uitwerken van de plannen. De bewoners waren dan ook onaangenaam verrast toen zij hoorden dat de fietssuggestiestroken op de Simon Stevinweg gaan verdwijnen. Roderik stelde hier VRAGEN over aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Plaats: Gooi en Eembode

Datum: oktober 2023

Kerkelanden

Eén jaar lang de wijken in!

In oktober 2023 was het precies een jaar geleden dat D66 Hilversum startte met maandelijkse wijkbijeenkomsten. Iedere maand kiest de fractie een wijk in Hilversum waar we op bezoek gaan om te praten met bewoners en ondernemers. Bewoners worden via een persoonlijke brief in de brievenbus uitgenodigd voor een wijkbijeenkomst op een centrale plek in de wijk. Tijdens het verspreiden van de brieven praten fractieleden met mensen op  straat. Tijdens de wijkbijeenkomst kunnen bewoners en ondernemers aangeven wat er speelt in de wijk. Roderik legt het HIER uit in de video.

Plaats: Youtube

Datum: Oktober 2023

College

Opiniestuk College Tour Verkiezingsdebat

Het televisieprogramma College Tour trapte het verkiezingsdebatseizoen af met een interessant format. Studenten mochten vragen stellen aan vier lijsttrekkers. Roderik was jarenlang betrokken bij de voorbereiding van de RTL Nieuws verkiezingsdebatten. Hij keek dan ook met interesse naar de opzet van dit debat en was enthousiast. Toch miste hij een aantal elementen die het format nog sterker hadden kunnen maken. Op de website Joop.nl schreef hij een artikel over.

Plaats: Joop.nl

Datum: oktober 2023

Troonrede

Analyse van de Troonrede

Samen met hoogleraar Economie Bas Jacobs en ONL-bestuurslid Mirjam van der Linden gaf Roderik in het BNR programma Zakendoen onder leiding van Thomas van Zijl commentaar op de Troonrede. Vanuit de studio keken en luisterden zij naar de boodschap van de koning en gingen in gesprek over de meest opvallende punten. Een mooi gesprek over de keuzes die het demissionaire kabinet maakt en in welke punten waarschijnlijk door de Kamer zullen worden besproken tijdens de Algemene Beschouwingen.

Plaats: BNR

Datum: september 2023

foto vliegtuig

Duurzaamheid serieus nemen

Minister Harbers wil een vierde aanvliegroute voor Schiphol toestaan. Op deze manier kan 7% aan CO2-uitstoot bespaard worden door kortere aanvliegroutes naar de luchthaven. Nadeel is dat een deel van deze vluchten door deze nieuwe aanvliegroute over Hilversum zouden gaan. Tijdens een raadsvergadering bepleitte Roderik namens D66 Hilversum dat, wanneer je duurzaamheid serieus neemt, je niet zo maar tegen deze vierde aanvliegroute kunt zijn.

Plaats: Gooi en Eembode

Datum: juni 2023

Studio Den Haag

Bijdrage aan podcast over politieke versplintering

De podcast ‘Studio Den Haag’ van BNR maakt deze zomer een serie over de versplintering in Den Haag. Roderik sprak een uur lang mee over de lange debatten in Den Haag en wat er aan te doen. Hij deed een viertal suggesties: beschermde spreektijden, kortere interrupties, actievere rol voorzitter en consequenter ingrijpen. Wil je meer weten? Luister dan hier de podcast!

Plaats: Podcast ‘Studio Den Haag’ BNR

Datum: juli 2023

fietsbrug

Vragen over fietsbrug

 Het College van B&W in Hilversum besloot onlangs, totaal onverwacht, om af te zien van de bouw van een fietsbrug. Namens D66 stelde Roderik hier vragen over. Niet omdat de grootste oppositiepartij het oneens is met dit besluit: in tegendeel. Maar het College heeft wel erg onhandig geopereerd in dit dossier wat heeft geleid tot onnodige onrust en terechte woede bij bewoners. Zie hier het artikel.

Plaats: Gooi en Eembode

Datum: juni 2023

Herberg

Dubieuze praktijken in de herberg

In het centrum van Hilversum heeft de gemeente een sloopvergunning afgegeven voor een pand. Te elfder ure wordt een aanvraag ingediend om het pand tot gemeentelijk monument te verklaren. De gemeente besluit deze aanvraag in behandeling te nemen. Roderik geeft in dit artikel aan waarom hij dit een vreemde gang van zaken vindt. Het gaat hem hierbij niet om de plannen zelf maar om de oneigenlijke reden van de aanvraag. De gemeente zou hier niet in mee moeten gaan.

Plaats: website D66 Hilversum

Datum: juni 2023

logo d66

Lid Landelijke Besluitvormingscommissie

 Roderik heeft zich via een video kandidaat gesteld en is verkozen in de landelijke besluitvormingscommissie van D66. Deze commissie adviseert het partijbestuur over de punten die tijdens het congres worden behandeld. Daarnaast bewaakt de BVC de vergaderprocedure, de uitvoering van besluiten en de samenhang met statuten en huishoudelijk reglement.

Plaats: D66 congres Amsterdam

Datum: april 2023

 

raadzaal hilversum

Voorzitter evaluatiecommissie werkwijze

 De gemeenteraad van Hilversum heeft in 2021 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de werkwijze. Onlangs is besloten om een commissie deze wijzigingen te laten evalueren en met voorstellen te komen voor eventuele verdere verbeteringen. Roderik is voorzitter van de commissie die sinds dit voorjaar aan de slag is gegaan. In september zal de commissie haar bevindingen rapporteren aan het presidium.

Plaats: Hilversum

Datum: voorjaar 2023

Joop logo

Artikel Joop over burgerparticipatie

In de lokale politiek hebben wij het steeds vaker over burgerparticipatie en dat is een goede zaak. Toch leidt participatie vaak juist tot meer ongenoegen bij inwoners die er aan meedoen. Roderik schreef een opiniestuk op Joop.nl over waarom participatie vaak averechts werkt. Op de eerste plaats omdat het verkeerd wordt ingevuld en op de tweede plaats omdat niet goed wordt uitgelegd wat participatie is.

Plaats:  Joop.nl

Datum: januari 2023

Politicus van het jaar

Politicus van het jaar!

 In februari werd Roderik door zijn collega’s in de gemeenteraad en het College van Burgemeester & Wethouders verkozen tot ‘Politicus van het jaar 2022’! Uit het juryrapport: “In debatten over lastige onderwerpen schept hij helderheid. Hij gaat daarbij lastige keuzes en thema’s niet uit de weg, maar weet ze helder te verwoorden en beargumenteren”. Lees hier het artikel.

Plaats: Hilversum

Datum: Februari 2023

 

volkskrant logo

Opinie Volkskrant over debatcultuur

Roderik is de afgelopen jaren steeds kritischer geworden over de debatcultuur in politiek Den Haag. Reden te meer om ook eens aandacht te besteden aan debatten die wel goed verlopen. Hij schreef een opiniestuk in de Volkskrant over het verloop van het debat over het slavernijverleden in het parlement. Een debat waarin vooraanstaande politici zich kwetsbaar hebben opgesteld en zich hebben laten overtuigen.

Plaats:  Volkskrant

Datum: februari 2023

commissie participatie

Participatie en politiek

Als gemeenteraadslid heeft Roderik Participatie in zijn portefeuille. Burgerparticipatie is ontzettend belangrijk en kan hele relevante inzichten opleveren. Maar hoe verhoudt participatie zich tot de vertegenwoordigende democratie? Tijdens een commissievergadering legt Roderik uit wat zijn mening hierover is. Zie hier.

Plaats: Raadzaal Hilversum

Datum: januari 2023

1fcbe8b4-2081-4234-a650-9515a625a3e0 (1)

Installatie en maidenspeech

In juni werd Roderik geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor D66 in de gemeente Hilversum. Op dezelfde avond mocht hij direct zijn maidenspeech houden over een belangrijk onderwerp: de Omgevingsvisie. Hij sprak over participatie en de taak van politici om keuzes te maken. Zie hier de volledige Maidenspeech inclusief interrupties.

Plaats: Raadzaal Hilversum

Datum: juni 2022

 

Kerkelanden

Project 735

Roderik is mede-initiatiefnemer van de Permanente Campagne van D66 Hilversum onder de titel ‘Project 735’. De komende vier jaar worden door de fractie alle 735 straten van Hilversum bezocht met maandelijks een wijkbijeenkomst. Zie hier een voorbeeld van een video die Roderik hierover maakte.

Plaats: Kerkelanden Hilversum

Datum: november 2022

prijsuitreiking online debatteren

Winnaar NK Online Debatteren

 In december 2022 deed Roderik mee aan het Nederlands Kampioenschap Online Debatteren….en won! 72 deelnemers debatteerden rond kerst en oud & nieuw via Zoom met elkaar. Uiteindelijk versloeg Roderik in de finale Franciske van Vugt-Roos, de winnaar van 2021. Begin 2023 werd de beker in de Raadzaal van Hilversum uitgereikt door Jerry Helmers, de voorzitter van De Nederlandsche Debatclub. Zie hier de video van de prijsuitreiking.

Plaats: online

Datum: december 2022

BNR Breekt

Jurylid bij lustrumaflevering BNR Breekt

Roderik mocht tijdens de 500ste aflevering van het succesvolle BNR-programma ‘BNR Breekt’ een aantal live-debatten jureren tussen de beste panelleden van het programma en de winnaar bepalen. Luister hier 

Plaats: BNR Nieuwsradio

Datum: 15 december 2022 

De Bkamer

Bij Haagse podcast ‘De Binnenkamer’

Roderik was te gast bij Laurens Boven en Harmen van der Veen om te praten over zijn motivatie om de lokale politiek in te stappen. Wat is de drijfveer en wat is zijn achtergrond? Luister het hier terug.

Plaats: Podcast

Datum: Zomer 2022

Glenn Vergoosen

Over spreken gesproken

Glenn Vergoossen interviewde Roderik uitgebreid in zijn veelbeluisterde podcast ‘Over spreken gesproken’ op zoek naar het antwoord op de vraag wat een goed debat is en hoe je goed debatteert. Je kunt de podcast hier terugluisteren.

Plaats: Podcast

Datum: Voorjaar 2022

Roderik bij Jinek

Bij Jinek over Kamerdebat mondkapjesdeal

Roderik zat aan tafel om samen met Wouter de Winther te praten over het Kamerdebat over de mondkapjesdeal met Hugo de Jonge. Roderik was zeer kritisch over de toon van debatten in het parlement de afgelopen tijd. Kijk hier

Plaats: Jinek 

Datum: 7 april 2022

2014-08-19 10:13:26 HILVERSUM - Het logo van NPO Radio 1 in het gebouw van de Nederlandse Publieke Omroep. De benamingen Nederland 1, 2 en 3 zijn verleden tijd. De publieke Nederlandse televisienetten heten voortaan NPO 1, 2 en 3. Ook Zapp en Zappelin hebben NPO voor hun naam gekregen. De radiozenders krijgen dezelfde toevoeging en heten voortaan NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 4, NPO Radio 5 en NPO Radio 6. ANP KIPPA REMKO DE WAAL

Op NPO Radio 1 over het het debat in de Kamer met Hugo de Jonge

Roderik schoof aan bij Tijs van den Brink om samen met Marloes Lemsom, Thomas van Groningen en Marjolein Moorman te praten over het debat in de Tweede Kamer met Hugo de Jonge over de mondkapjesdeal. Luister hier terug.

Plaats: NPO Radio 1

Datum: 7 april 2022

EditieNL

Bij diverse media over speech Zelensky in Tweede Kamer

Roderik blikte bij verschillende media terug op de indrukwekkende speech die de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in de Tweede Kamer hield. Onder andere bij EditieNL. Kijk het hier terug.

Plaats: EditieNL 

Datum: 31 maart 2022 

Beau

Bij BEAU over Kamerdebat en Boris Johnson

Roderik schoof aan om terug te blikken op het debat over de Regeringsverklaring. Daarnaast gaf het commentaar op de positie van Boris Johnson. Roderik volgt de Britse politiek en zat een aantal jaar op school in Schotland. Kijk hier

Plaats: BEAU 

Datum: 22 januari 2022

2014-08-19 10:13:26 HILVERSUM - Het logo van NPO Radio 1 in het gebouw van de Nederlandse Publieke Omroep. De benamingen Nederland 1, 2 en 3 zijn verleden tijd. De publieke Nederlandse televisienetten heten voortaan NPO 1, 2 en 3. Ook Zapp en Zappelin hebben NPO voor hun naam gekregen. De radiozenders krijgen dezelfde toevoeging en heten voortaan NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 4, NPO Radio 5 en NPO Radio 6. ANP KIPPA REMKO DE WAAL

Op NPO Radio 1 over het optreden van Kamervoorzitter Bergkamp

Roderik analyseerde samen met onder andere Kees Boonman het optreden van Kamervoorzitter Vera Bergkamp tijdens het debat over de Regeringsverklaring. Je kunt hier een fragment terugkijken en luisteren.

Plaats: NPO Radio 1

Datum: 19 januari 2022

logo-trouw

Trouw artikel over tips voor een nieuwe bestuurscultuur

Roderik werkte mee aan een artikel in dagblad Trouw over hoe in Den Haag gewerkt kan worden aan een nieuwe bestuurscultuur. Samen met vier andere experts werd hij door journalist Wendelmoet Boersema geïnterviewd. Lees het artikel hier

Plaats: Dagblad Trouw

Datum: 22 januari 2022 

Spindoctors

NPO Radio 1 en podcast De Spindoctors

In het programma Dit is de Dag van NPO Radio 1 maakt Roderik de winnaar van de Debatprijs bekend: Jesse Klaver. Daarna schuift  hij aan bij podcast De Spindoctors. Luister hier

Plaats: NPO Radio 1 en podcast De Spindoctors

Datum: 23 september 2021

Jinek 2

Bij Jinek over de Algemene Politieke Beschouwingen

Aan het einde van de APB schoof Roderik aan bij Eva Jinek om samen met Wouter de Winther en Floor Bremer terug te blikken op het debat. Kijk hier

Plaats: RTL4 Jinek

Datum: 23 september 2021

Betrouwbare Bronnen

Terugblik Algemene Beschouwingen podcast Betrouwbare Bronnen

Traditiegetrouw schuift Roderik aan bij Jaap Janssen van de politieke podcast Betrouwbare Bronnen om uitgebreid terug te blikken op de Algemene Politieke Beschouwen. Zo ook dit jaar. Luister hier

Plaats: Podcast Betrouwbare Bronnen

Datum: 24 september 2021

Roderik Jinek

Bij Jinek over bijzondere Kabinetsformaties

Roderik schoof aan bij Eva Jinek om samen met Gijs Rademakers te praten over het belang van goede persoonlijke verhoudingen tijdens kabinetsformaties. Roderik gaf verschillende voorbeelden uit het verleden. Kijk hier

Plaats: RTL 4 Jinek

Datum: 20 september 2021

BNR

Debatanalyses BNR Nieuwsradio

Regelmatig is Roderik te beluisteren op BNR Nieuwsradio. Onder andere in het programma ‘In de middag’ met Donatello Piras en Roos Abelman. Zo ook rondom de Algemene Beschouwingen. Hij geeft regelmatig updates. Zie hier

Plaats:  BNR Nieuwsradio

Datum: 2021

Klaver

Met Volkskrant Algemene Beschouwingen

Ieder jaar werkt Roderik samen met de Volkskrant tijdens de APB. Samen met de redactie houdt hij een liveblog op de site bij. Daarnaast werd hij dit jaar na afloop van de APB geïnterviewd over dit bijzondere debat. Lees hier

Plaats: De Volkskrant

Datum: 22 en 23 september 2021

Wat maakt een goede Kamervoorzitter?

Begin april koos de Tweede Kamer een nieuw voorzitter. Het werd Vera Bergkamp van D66.
Roderik bespreekt bij ‘Langs de lijn en Omstreken’
wat iemand tot een goede Kamervoorzitter maakt. Luister hier

Plaats: NPO Radio 1

Datum: 7 april 2021

Mark Rutte

Analyse historisch debat bij Humberto

In de nacht van 1 april vindt in de Tweede Kamer een historisch debat plaats waarin de voltallige oppositie een motie van wantrouwen uitspreekt tegen premier Mark Rutte. Roderik bespreekt dit debat met Humberto op NPO Radio 1. Luister hier

Plaats: NPO Radio 1

Datum: 2 april 2021

Roderik bij Beau

Bij Beau over historisch Kamerdebat

Terwijl het debat nog bezig was schoof Roderik aan aan tafel bij Beau om te analyseren wat er allemaal gebeurde tijdens een historisch Kamerdebat waar premier Mark Rutte zwaar onder vuur lag. Samen met Wouther de Winter, Pieter Klok en Roos Abelman. Kijk hier

Plaats: Beau RTL4

Datum: 1 april 2021

Wilders en Baudet

Opiniestuk over formatie

Twee weken na de Tweede Kamerverkiezingen schreef Roderik een artikel voor de Volkskrant waarin hij betoogt dat het onverstandig is dat Forum voor Democratie en de PVV worden geen onderdeel van de formatie zijn. Lees het artikel hier

Plaats: Volkskrant

Datum: 31 maart 2021

formatie debat

Opiniestuk over verkiezingsdebatten

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen was Roderik als organisator betrokken bij het RTL Verkiezingsdebat. Zoals altijd was er kritiek op de televisiedebatten. Ze zouden te oppervlakkig zijn. Roderik betoogt dat dat juist een goede zaak is. Lees het artikel hier

Plaats: Volkskrant

Datum: 9 maart 2021

Roderik bij Jinek

Nabeschouwing RTL Verkiezingsdebat bij Jinek

Zoals altijd was Roderik nauw betrokken bij de organisatie van het RTL4 verkiezingsdebat op 28 februari 2021. Direct na afloop zat hij aan tafel bij Eva Jinek om samen met Wouter de Winther terug te blikken op het debat. Wopke Hoekstra schoof ook aan. Kijk hier

Plaats: RTL4 Jinek

Datum: 28 februari 2021

BNR verkiezingsdebatten

Voorbeschouwing op verkiezingsdebatten

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseerde BNR Nieuwsradio een aantal verkiezingsdebatten. Presentator Maarten Bouwhuis blikte voorafgaand aan het eerste debat uitgebreid met Roderik vooruit. Luister hier

Plaats: BNR Nieuwsradio

Datum: 2 februari 2021

npo radio 1 ruttes rookgordijnen thumbnail

Rutte’s rookgordijnen in de Toeslagenaffaire

Met enige regelmaat schrijft Roderik opiniestukken voor de website van NPO Radio 1. Hierin becommentarieerd hij het actuele debat. Dit artikel verscheen in januari 2021 naar aanleiding van de debatten over de Toeslagenaffaire. Lees hier

Plaats: website NPO Radio 1

Datum: 21 januari 2021

The friday move

Bij Wilfred Genee over Brexit

Twee weken voordat Brexit een feit zou worden sprak Roderik bij Wilfred Genee op BNR Nieuwsradio in de ‘Friday Move’ over de laatste onderhandelingen tussen de Britten en de EU. Welke trucs worden over en weer uit de kast gehaald in dit eindspel. Luister hier

Plaats: BNR Nieuwsradio

Datum: 17 december 2020

npo radio 1 ruttes rookgordijnen thumbnail

Debat van de maand Radio 1

In 2019 en 2020 analyseerde Roderik voor het NPO Radio 1-programma ‘Dit is de Dag’ iedere laatste donderdag van de maand het politieke debat van de afgelopen maand. Zo ook in november 20220. Samen met Tijs van de Brink en Marloes Lemsom neemt hij de debatten door. Luister hier

Plaats: NPO Radio 1

Datum: 26 november 2020

Biden en Trump

Het tweede Presidential Debate tussen Biden en Trump

Roderik volgde de Amerikaanse verkiezingsdebatten op de voet en werd veel gevraagd om ze te analyseren. Hier kijkt hij op BNR Nieuwsradio terug op het tweede debat dat een stuk rustiger verliep dan de chaotische eerste ontmoeting. Luister hier

Plaats: BNR Nieuwsradio

Datum: 23 oktober 2020

Roderik bij Op 1

Bij OP1 over het Presidential Debate tussen Biden en Trump

Roderik schoof bij Jeroen Pauw en Tijs van den Brink aan bij OP1 om mee te kijken naar het tweede en laatste Presidential Debate tussen president Trump en zijn uitdager Joe Biden. Direct na afloop analyseerde hij het debat in de uitzending. Kijk hier

Plaats: OP1

Datum: 23 oktober 2020

De koning en zijn excuus

Leve de Koning en zijn excuses!

Met enige regelmaat schrijft Roderik opiniestukken voor de website van NPO Radio 1. Hierin becommentarieert hij het actuele politieke debat. Dit artikel schreef hij naar aanleiding van de excuses van Willem Alexander en Maxima rondom hun vakantie. Lees hier

Plaats: website NPO Radio 1

Datum: 22 oktober 2020

Mark Rutte

Uitgebreide analyse van ‘Great Communicator’ Rutte

In oktober 2020 was Mark Rutte precies 10 jaar minister-president. Roderik volgde hem als overtuigexpert al die jaren op de voet. Voor Elsevier Weekblad schreef hij een uitgebreide analyse van wat Mark Rutte zo goed maakt als spreker. Lees hier

Plaats: Elsevier Weekblad

Datum: 9 oktober 2020

Debat Regels amerika

Schandalig debatoptreden Donald Trump

Met enige regelmaat schrijft Roderik opiniestukken voor de website van NPO Radio 1. Hierin becommentarieert hij het actuele politieke debat. In dit artikel windt hij zich op over het optreden van president Donald Trump tijdens het eerste Presidential Debate. Lees hier

Plaats: website NPO Radio 1

Datum: 30 september 2020

Debatprijs Lodewijk Asscher

Uitreiking Debatprijs aan Lodewijk Asscher

Ieder jaar reikt Roderik tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen de Debatprijs uit. In 2020 was dit in samenwerking met het programma ‘Dit is de Dag’ van NPO Radio1. De winnaar werd live in de uitzending bekend gemaakt. Lees hier alles over de Debatprijs.

Plaats: NPO Radio 1

Datum: 17 september 2020https://www.debatinstituut.nl/debatprijs/

Algemene politieke beschouwingen

Voorbeschouwing op de Algemene Politieke Beschouwingen

Ieder jaar reikt Roderik de Debatprijs uit tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in Den Haag. Voorafgaand aan het debat werd hij geïnterviewd door de Volkskrant. Waar let hij op tijdens het debat en wat maakt dit debat zo bijzonder? Lees het artikel hier

Plaats: Volkskrant

Datum: 16 september 2020

npo radio 1 ruttes rookgordijnen thumbnail

Debat van de maand Radio 1

In 2019 en 2020 analyseerde Roderik voor het NPO Radio 1-programma ‘Dit is de Dag’ iedere laatste donderdag van de maand het politieke debat van de afgelopen maand. Zo ook in mei 2020. Onder andere de 4 mei-toespraak van Arnon Grunberg en het Kamerdebat over de NOW-subsidies. Luister hier

Plaats: NPO Radio 1

Datum: 28 mei 2020

Mark Rutte Corona debat

Coronadebatten zijn anders dan andere politieke debatten

Aan het begin van de Coronacrisis schreef Roderik een vlammend betoog over hoe politici in deze crisis met elkaar het debat zouden moeten voeren in een situatie die letterlijk over leven en dood gaat. Hij stoort zich vooral aan de optredens van Wilders en Baudet. Lees het artikel hier

Plaats: Volkskrant

Datum: 19 maart 2020

Roderik bij Jinek

Bij Jinek over verkiezingsdebatten

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen zat Roderik aan tafel bij Jinek om te praten over debattechnieken tijdens verkiezingsdebatten. Aan de hand van fragmenten laat hij samen met Donatello Piras een aantal voorbeelden zien. Kijk hier

Plaats: Jinek

Datum: 8 maart 2019

Lianne

Lianne de Jong
[email protected]

035-6252050

Tamara de Jong
[email protected]

035-6252050

Roderik boeken?

Bekijk ook deze andere diensten

GESPREKSLEIDER

Roderik is zeer ervaren als onafhankelijke gespreksleider van complexe en gevoelige discussies. Bijvoorbeeld tussen stakeholders of toezichthouders en bestuurders. Of tussen gemeente en bewoners.

afbeelding Roderik als dagvoorzitter

DAGVOORZITTER

Al meer dan 20 jaar treedt Roderik in binnen- en buitenland op als dagvoorzitter van congressen en andere bijeenkomsten. Voor het bedrijfsleven en de overheid. In het Nederlands en in het Engels.

DEBATLEIDER

Roderik is dé autoriteit in Nederland op het gebied van debatten. Hij schreef er boeken over, adviseert bij grote televisiedebatten en heeft honderden grote en kleine debatten voorbereid en geleid.