Recente opdrachten

Roderik is wekelijks actief als (online) dagvoorzitter, gespreksleider of debatleider. Niet alle bijeenkomsten worden gefilmd en niet alle bijeenkomsten zijn openbaar. Op deze pagina vind je een paar recente voorbeelden ter illustratie van Roderik zijn optredens.

Recente optredens van Roderik

Logo Techniek Nederland

Verkiezingsdebat Techniek Nederland

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van november 2023 organiseerde de ondernemersvereniging Techniek Nederland voor haar achterban en stakeholders een verkiezingsdebat. Onder leiding van Roderik gingen vijf kandidaat-kamerleden van evenzoveel partijen met elkaar in debat over een viertal thema’s die relevant zijn voor de sector. Klimaatbeleid, de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van duurzame mobiliteit stonden centraal. Roderik bedacht het format van het debat en bereidde het intensief voor met de organisatoren. Zie HIER de aftermovie.

Logo Gasunie

Start aanleg watergasnetwerk Gasunie

Op 25 oktober 2023 werd op de Tweede Maasvlakte de start van de aanleg van het Nederlandse watergasnetwerk feestelijk gevierd in aanwezigheid van onder andere koning Willem Alexander. Hiermee werd een belangrijke stap gezet op weg naar een groene en duurzame toekomst voor Nederland en Noord-West Europa. Gasunie wilde dit historische moment graag vastleggen in een aftermovie. Roderik werd gevraagd om deze te presenteren en onder andere de interviews met talloze hoogwaardigheidsbekleders te verzorgen. Zie HIER het resultaat.

Logo-Nederlandse-Orde-van-Advocaten

Interview Christiaan Alberdingk Thijm

Ieder jaar presenteert Roderik een aantal keer de tweedaagse start van de beroepsopleiding voor advocaten. Een interactief programma waarin vooral de gedragsregels en beroepsethiek centraal staan. Onderdeel van het programma is Lawyers Tour. Een interview dat Roderik samen met de +/- 120 aanwezige advocaat-stagiaires afneemt met een vooraaanstaand advocaat. Afgelopen najaar was het de beurt aan Christiaan Alberdingk Thijm. Advocaat in auteurs- en ICT recht, universitair docent en auteur van twee romans. Zie HIER het interview.

vereniging-hogescholen-logo

Bestuurders Vereniging Hogescholen

Februari 2023 verscheen een Position Paper van de Vereniging Hogescholen met ambitieuze plannen voor het HBO-onderwijs. Tijdens het voorjaar vonden twee bijeenkomsten plaats. Eén met directieleden van HBO-instellingen en vervolgens een bestuurdersconferentie voor de Colleges van Bestuur. Roderik adviseerde bij de opzet van beide bijeenkomsten en was intensief betrokken bij de voorbereiding. Daarnaast trad hij bij allebei de gelegenheden op als dagvoorzitter. Hij interviewde mensen en zorgde voor een scherpe en doelgerichte discussie.

Nederlandse Vereniging Strafrechtadvocaten

Nederlandse Vereniging Strafrechtadvocaten

De NVSA heeft als doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van het straf(proces)recht en de hulpwetenschappen. Ieder jaar organiseert de vereniging een congres voor haar leden in Maastricht. Afgelopen jaar trad Roderik op als dagvoorzitter. Tijdens het congres werd gesproken over verschillende elementen die de strafrechtadvocatuur op dit moment onder druk zetten. Onder andere Folkert Jensma en Reininer van Zutphen gingen met de zaal in gesprek onder leiding van Roderik.

centraal planbureau

Medewerkersdag Centraal Planbureau

Het CPB levert als onafhankelijk onderzoeksinstituut beleidsrelevante economische analyses en ramingen. Ze doen onderzoek naar de Nederlandse economie en het sociaaleconomische beleid. Roderik adviseerde bij en presenteerde de jaarlijkse medewerkersdag. Hij interviewde directeur Pieter Hasekamp en leidde gesprekken over actuele onderwerpen binnen de organisaties zoals het maken van keuzes, werkdruk en loopbaanontwikkeling. Samen met muzikaal spreker Nicolaas Duin verzorgde hij een muzikale samenvatting van de opbrengsten van de dag.

NL Digital logo

Gespreksleider NL Digital

NL Digital is een collectief van bedrijven die in het hart van de digitale economie opereren. Van mulinationals tot start-ups. Leden zijn bedrijven die regelmatig concurrenten van elkaar zijn maar toch gezamenlijk willen optrekken bij de grote uitdagingen van de toekomst. Roderik is al een aantal jaren gespreksleider tijdens kleine bijeenkomsten waar directieleden van de betrokken organisaties met elkaar praten over ethische-, juridische- en diversiteitsvraagstukken.

abnamro logo

ABNAMRO MeesPierson

ABNAMRO MeesPierson organiseerde voor haar relaties een bijeenkomst over aankomende Europese wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid en de gevolgen daarvan. Roderik adviseerde bij de opzet van het programma en trad op als dagvoorzitter. Onder andere interviewde hij Jan Peter Balkenende als voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition. De aanstaande Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zal op termijn gevolgen hebben voor de verslaglegging van alle bedrijven en organisaties.

logo flevoland

Flevoland Hydrogen Valley

De provincie Flevoland heeft de ambitie een belangrijke bijdrage te leveren aan de waterstofstransitie in Nederland. Na verschillende eerdere bijeenkomsten waaronder de ondertekening van een Memorandum of Understanding vond in de Maximacentrale in Lelystad de lancering van de Flevoland Hydrogen Valley plaats. Roderik presenteerde deze bijeenkomst en interviewde onder andere de betrokken Gedeputeerden en andere belangrijke stakeholders. Het doel is om de komende jaren een volledige waterstofketen binnen de grenzen van de provincie te creëren.

Actiz logo

Ledenvergaderingen voor Actiz

Actiz is de branchevereniging voor 400 zorgorganisaties die kwetsbare ouderen en chronisch zieken verzorgen en verplegen. Al jarenlang adviseert Roderik Actiz bij de voorbereiding van (online) ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten en treedt hij op als moderator van deze bijeenkomsten. Hij begeleidt de discussies en verzorgt interviews zodat onder andere voorzitter Henk Kamp, en later Anneke Westerlaken, deel kunnen nemen aan de inhoudelijke gesprekken.

LOGO-Nierstichting

Bijeenkomsten Nierstichting en NPV

De Nierstichting strijdt voor gezonde nieren en doet er alles aan om het leven van nierpatiënten te verbeteren. Nierfalen is een groot, groeiend en onderbelicht probleem. Roderik is al jarenlang adviseur en dagvoorzitter bij bijeenkomsten van de Nierstichting en de NPV. Onder andere voor het jaarlijkse ‘Zoutbewust Diner’ in Nierstichting dat sinds 2022 is omgedoopt tot het ‘Gezonde Nieren Diner’.

Deloitte logo

Dagvoorzitter Deloitte Tax Lab

Deloitte is een wereldwijd advies- en accountancybedrijf dat in Nederland op dit gebied de grootste organisatie is. Belastingadvies is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Jaarlijks organiseert Deloitte een bijeenkomst onder de titel ‘Tax Lab’ waar een paar honderd relaties worden bijgepraat over ontwikkelingen in de markt. In 2023 adviseerde Roderik bij de opzet van deze bijeenkomst en trad op als dagvoorzitter. Belangrijke thema’s waren duurzaamheid, inclusie en ethiek.

nederlandse orde van Advocaten

Advocatenorde: weerbaarheid van de rechtsstaat

De Nederlandse Orde van Advocaten organiseerde samen met andere juridische beroepsgroepen een seminar over de weerbaarheid van de rechtsstaat. Juridische beroepsbeoefenaren staan onder enorme druk en worden steeds vaker zelfs bedreigd. Roderik sprak met specialisten over dit onderwerp en met minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming.

rijksuniversiteit groningen

CIC Groningen: Werken aan de toekomst na COVID

Het Customer Insight Center van de Universiteit Groningen vertaalt wetenschappelijke klantinzichten naar de praktijk. Veel bedrijven in Nederland zijn bij het CIC aangesloten en volgen regelmatig hun seminars en workshops. Roderik leidde een bijeenkomst waar werd ingegaan op inzichten die zijn opgedaan tijden het eerste COVID-jaar. Hij sprak onder andere met Daan Roosegaarde.

genootschap voor eventmanagers

Genootschap voor Eventmanagers; online events

De evenementenbranche evalueerde wat een jaar lang online-events de branche had geleerd. Welke lessen zijn er geleerd en wat zijn elementen die waarschijnlijk ook na de Coronacrisis zullen blijven? Ervaren eventmanagers en andere specialisten uit de branche bespraken met elkaar de lessons learned onder leiding van Roderik die vanuit het Nederlands Debat Intituut al jarenlang nauw betrokken is bij het genootschap en regelmatig bijeenkomsten binnen de branche leidt.

holland high tech

Holland High Tech najaarscongres

Al jarenlang is Roderik de vaste dagvoorzitter bij congressen van de hightech-sector in Nederland. Tijdens het Holland High Tech Event wordt gesproken over de uitdagingen waar de hightech-sector voor staat en waar de kansen liggen. Waar kan de Nederlandse hightech-sector het beste op inzetten om een cruciale positie te behouden binnen het internationale speelveld? Het najaarsevenement in 2021 was een van de weinige live-congressen waar Roderik kon optreden.

Prix galien nederland

Prix Galien Awards

Roderik is al een aantal jaren verbonden als presentator aan de uitreiking van de Prix Galien Awards. Deze prijzen worden ieder jaar uitgereikt aan wetenschappers en organisaties die baanbekend werk hebben verricht op het gebied van onderzoek dan wel de introductie van innovatieve geneesmiddelen. De Prix Galien worden niet alleen in Nederland uitgereikt maar ook in 16 andere landen. In 2021 vond de uitreiking online plaats. Je kunt de beelden hier terugkijken.

nederlandse orde van Advocaten

Lawyers Tour beroepsopleiding advocatuur

Roderik leidt al jarenlang bijeenkomsten binnen de beroepsopleiding voor de advocatuur. Onderdeel van het programma is dat hij, samen met een zaal van 100+ startende advocaten, een vooraanstaande vakgenoot interviewt. In dit interview komt altijd het gedragsrecht van de advocatuur ter sprake. Zie hier het gesprek dat Roderik met strafrechtadvocaat Peter Plasman voerde.

ortec finance

Ortec Finance Client Conference

Ortec Finance is een internationaal bedrijf dat actief is op het gebied van technologische oplossingen voor ‘risk and return management’. Hiermee helpt zij bedrijven bij het maken van keuzes op het gebied van investeringen. Ieder jaar organiseren zij een bijeenkomst voor hun belangrijke relaties. In 2021 gebeurde dit uiteraard online. Roderik trad twee dagen op als dagvoorzitter van dit Engelstalige programma.

bouwend Nederland

Bouwend Nederland: Nu bouwen aan morgen

Bouwend Nederland organiseerde een online congres voor hun achterban en stakeholders om ze uit te dagen na te denken over de uitdagingen van de toekomst. Als vertrekpunt werden aan te hand van vier uitdagende thema’s steeds twee beelden tegenover elkaar geplaatst. Aan het einde van de bijeenkomst werd het predicaat ‘Koninklijk’ verleend aan Bouwend Nederland dat in 2021 aan voorzitter Maxime Verhagen door Commissaris van de Koning Jaap Smit.

nidv

NIDV Exhibition Defense & Security

Ieder jaar komen het bedrijfsleven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van defensie bij elkaar om te praten over actuele ontwikkelingen en uitdagingen. Presentaties, paneldiscussies en prijsuitreikingen vormen samen een interessant en afwisselend programma. Roderik adviseerde bij de opzet van het programma dat voor het eerst digitaal moest plaatsvinden.

zet cultuur op de agenda

LKCA Zet cultuur op de agenda verkiezingsdebat

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst organiseerde in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in Nieuwspoort een debat tussen de kunst & educatiewoordvoerders van de Tweede Kamer. De opzet van een goed verkiezingsdebat is altijd een uitdaging. Roderik was van begin af aan betrokken en trad op als debatleider.

provada

PROVADA Verstedelijkingsalliantie

PROVADA is de jaarlijkse vastgoedbeurs van Nederland. Ieder jaar komen alle stakeholders vanuit de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen bij elkaar om te praten over de actualiteit en om elkaar te inspireren met innovatieve projecten. Roderik leidde een discussie tijdens PROVADA over de Verstedelijkingsalliantie. Een discussie die op het laatste moment omgezet moest worden naar een online gesprek.

Lianne

Lianne de Jong
[email protected]

035-6252050

Tamara de Jong
[email protected]

035-6252050

Roderik boeken?

Bekijk ook deze andere diensten

GESPREKSLEIDER

Roderik is zeer ervaren als onafhankelijke gespreksleider van complexe en gevoelige discussies. Bijvoorbeeld tussen stakeholders of toezichthouders en bestuurders. Of tussen gemeente en bewoners.

afbeelding Roderik als dagvoorzitter

DAGVOORZITTER

Al meer dan 20 jaar treedt Roderik in binnen- en buitenland op als dagvoorzitter van congressen en andere bijeenkomsten. Voor het bedrijfsleven en de overheid. In het Nederlands en in het Engels.

DEBATLEIDER

Roderik is dé autoriteit in Nederland op het gebied van debatten. Hij schreef er boeken over, adviseert bij grote televisiedebatten en heeft honderden grote en kleine debatten voorbereid en geleid.