Recente opdrachten

Roderik is wekelijks actief als (online) dagvoorzitter, gespreksleider of debatleider. Niet alle bijeenkomsten worden gefilmd en niet alle bijeenkomsten zijn openbaar. Op deze pagina vind je een paar recente voorbeelden ter illustratie van Roderik zijn optredens.

Recente optredens van Roderik

nederlandse orde van Advocaten

Advocatenorde: weerbaarheid van de rechtsstaat

De Nederlandse Orde van Advocaten organiseerde samen met andere juridische beroepsgroepen een seminar over de weerbaarheid van de rechtsstaat. Juridische beroepsbeoefenaren staan onder enorme druk en worden steeds vaker zelfs bedreigd. Roderik sprak met specialisten over dit onderwerp en met minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming.

rijksuniversiteit groningen

CIC Groningen: Werken aan de toekomst na COVID

Het Customer Insight Center van de Universiteit Groningen vertaalt wetenschappelijke klantinzichten naar de praktijk. Veel bedrijven in Nederland zijn bij het CIC aangesloten en volgen regelmatig hun seminars en workshops. Roderik leidde een bijeenkomst waar werd ingegaan op inzichten die zijn opgedaan tijden het eerste COVID-jaar. Hij sprak onder andere met Daan Roosegaarde.

genootschap voor eventmanagers

Genootschap voor Eventmanagers; online events

De evenementenbranche evalueerde wat een jaar lang online-events de branche had geleerd. Welke lessen zijn er geleerd en wat zijn elementen die waarschijnlijk ook na de Coronacrisis zullen blijven? Ervaren eventmanagers en andere specialisten uit de branche bespraken met elkaar de lessons learned onder leiding van Roderik die vanuit het Nederlands Debat Intituut al jarenlang nauw betrokken is bij het genootschap en regelmatig bijeenkomsten binnen de branche leidt.

holland high tech

Holland High Tech najaarscongres

Al jarenlang is Roderik de vaste dagvoorzitter bij congressen van de hightech-sector in Nederland. Tijdens het Holland High Tech Event wordt gesproken over de uitdagingen waar de hightech-sector voor staat en waar de kansen liggen. Waar kan de Nederlandse hightech-sector het beste op inzetten om een cruciale positie te behouden binnen het internationale speelveld? Het najaarsevenement in 2021 was een van de weinige live-congressen waar Roderik kon optreden.

Prix galien nederland

Prix Galien Awards

Roderik is al een aantal jaren verbonden als presentator aan de uitreiking van de Prix Galien Awards. Deze prijzen worden ieder jaar uitgereikt aan wetenschappers en organisaties die baanbekend werk hebben verricht op het gebied van onderzoek dan wel de introductie van innovatieve geneesmiddelen. De Prix Galien worden niet alleen in Nederland uitgereikt maar ook in 16 andere landen. In 2021 vond de uitreiking online plaats. Je kunt de beelden hier terugkijken.

nederlandse orde van Advocaten

Lawyers Tour beroepsopleiding advocatuur

Roderik leidt al jarenlang bijeenkomsten binnen de beroepsopleiding voor de advocatuur. Onderdeel van het programma is dat hij, samen met een zaal van 100+ startende advocaten, een vooraanstaande vakgenoot interviewt. In dit interview komt altijd het gedragsrecht van de advocatuur ter sprake. Zie hier het gesprek dat Roderik met strafrechtadvocaat Peter Plasman voerde.

ortec finance

Ortec Finance Client Conference

Ortec Finance is een internationaal bedrijf dat actief is op het gebied van technologische oplossingen voor ‘risk and return management’. Hiermee helpt zij bedrijven bij het maken van keuzes op het gebied van investeringen. Ieder jaar organiseren zij een bijeenkomst voor hun belangrijke relaties. In 2021 gebeurde dit uiteraard online. Roderik trad twee dagen op als dagvoorzitter van dit Engelstalige programma.

bouwend Nederland

Bouwend Nederland: Nu bouwen aan morgen

Bouwend Nederland organiseerde een online congres voor hun achterban en stakeholders om ze uit te dagen na te denken over de uitdagingen van de toekomst. Als vertrekpunt werden aan te hand van vier uitdagende thema’s steeds twee beelden tegenover elkaar geplaatst. Aan het einde van de bijeenkomst werd het predicaat ‘Koninklijk’ verleend aan Bouwend Nederland dat in 2021 aan voorzitter Maxime Verhagen door Commissaris van de Koning Jaap Smit.

nidv

NIDV Exhibition Defense & Security

Ieder jaar komen het bedrijfsleven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van defensie bij elkaar om te praten over actuele ontwikkelingen en uitdagingen. Presentaties, paneldiscussies en prijsuitreikingen vormen samen een interessant en afwisselend programma. Roderik adviseerde bij de opzet van het programma dat voor het eerst digitaal moest plaatsvinden.

zet cultuur op de agenda

LKCA Zet cultuur op de agenda verkiezingsdebat

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst organiseerde in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in Nieuwspoort een debat tussen de kunst & educatiewoordvoerders van de Tweede Kamer. De opzet van een goed verkiezingsdebat is altijd een uitdaging. Roderik was van begin af aan betrokken en trad op als debatleider.

provada

PROVADA Verstedelijkingsalliantie

PROVADA is de jaarlijkse vastgoedbeurs van Nederland. Ieder jaar komen alle stakeholders vanuit de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen bij elkaar om te praten over de actualiteit en om elkaar te inspireren met innovatieve projecten. Roderik leidde een discussie tijdens PROVADA over de Verstedelijkingsalliantie. Een discussie die op het laatste moment omgezet moest worden naar een online gesprek.

Lianne

Lianne de Jong
[email protected]

035-6252050

Tamara de Jong
[email protected]

035-6252050

Roderik boeken?

Bekijk ook deze andere diensten

GESPREKSLEIDER

Roderik is zeer ervaren als onafhankelijke gespreksleider van complexe en gevoelige discussies. Bijvoorbeeld tussen stakeholders of toezichthouders en bestuurders. Of tussen gemeente en bewoners.

afbeelding Roderik als dagvoorzitter

DAGVOORZITTER

Al meer dan 20 jaar treedt Roderik in binnen- en buitenland op als dagvoorzitter van congressen en andere bijeenkomsten. Voor het bedrijfsleven en de overheid. In het Nederlands en in het Engels.

DEBATLEIDER

Roderik is dé autoriteit in Nederland op het gebied van debatten. Hij schreef er boeken over, adviseert bij grote televisiedebatten en heeft honderden grote en kleine debatten voorbereid en geleid.